Právnická osoba - Ceník

 • 1 položka v účetním deníku 30
 • Přiznání k dani z příjmu PO 4000 - 6000 Kč
 • Účetní závěrka 3000 - 5000 Kč
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční, čtvrtletní) 600
 • Kontrolní hlášení měsíční 600
 • Přiznání k silniční dani za 1 auto 500
 • Přiznání k silniční dani za 2. a každé další auto 200
 • Daň z nemovitostí 1000 - 3000 Kč
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty nulové 250
 • Souhrnné hlášení 400
 • Poradenství, konzultace, jednání na úřadech (za hodinu) 500
 • Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ 500
 • Přehled o příjmech a výdajích pro ZP 500
 • Zavedení 1 nového zaměstnance 300
 • Výstup 1 zaměstnance 300
 • Přihláška, odhláška zaměstnavatele 250
 • Přihláška, odhláška zaměstnance 250
 • Měsíční zpracovaní mezd HPP, DPČ, jednatel 300
 • Měsíční zpracovaní mezd DPP 200
 • Roční zúčtování daně z příjmu za zaměstnance 300 - 500 Kč
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za kus 100
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou 1000 - 1500 Kč
 • Vyúčtování daně z příjmu FO ze závislé činnosti 1000 - 1500 Kč
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou i ze záv. Činn. nulové 500
 • Hodinová sazba účetních a daňových pracích 600
 • Příprava podkladů pro banku za hodinu práce 500
 • Vystavovaní faktur za kus 50
 • Služby daňového poradce za hodinu práce 1000
 • Zpracování výkazů pro Český statistický úřad za hodinu práce 500
 • Kopírování, skenování a tisk dokladů měsíčně 100 - 200 Kč
 • Kancelářský materiál - pořadače za kus 50
 • Správa datové schránky za měsíc 200
 • Zpracování žádosti o Kompenzační bonus a další Covid dotace, dle náročnosti 500 - 2000 Kč
 • Termín pro předání podkladů pro zpracování mezd nejpozději do 5. v měsíci
  Termín pro předání podkladů pro zpracování DPH a KH nejpozději do 10. v měsíci
  V případě nedodržení termínu předání podkladů bude účtován příplatek 500-1000 Kč

- ceny jsou uvedeny bez DPH a pouze orientační
- kompletní ceník je k dispozici v kanceláři
- paušální cenu tvoříme přímo na jednotlivé klientyZpět