Právnická osoba - Ceník

 • 1 položka v účetním deníku: 25,- Kč
 • přiznání k dani z příjmů PO včetně příloh: min. 4.000,- Kč
 • přiznání k DPH: 500,- Kč (měsíční, čtvrtletní)
 • kontrolní hlášení: 500,- Kč
 • přiznání k silniční dani: 350,- Kč / 1 vozidlo a za každé další vozidlo 100,- Kč
 • poradenství, konzultace: 300,- Kč/ 1 hod.
 • měsíční zpracování kompletní mzdové agendy: 250,- Kč za zaměstnance,
 • 150,- Kč za dohodu o provedení práce
 • zastupování na úřadech a při kontrolách: 500,- Kč za hodinu
 • ostatní služby dle dohody
 • DPH nulové: 200,- Kč

- ceny jsou uvedeny bez DPH a pouze orientační
- kompletní ceník je k dispozici v kanceláři
- paušální cenu tvoříme přímo na jednotlivé klientyZpět