Fyzická osoba - Ceník

 • 1 doklad (např. faktura, pokladní doklad): 15,- Kč
 • přiznání k dani z příjmů FO: 600,- až 2000,- Kč
 • přiznání k DPH a KH: 500,- Kč (měsíční, čtvrtletní)
 • přiznání k silniční dani: 350,- Kč / 1 vozidlo
 • poradenství, konzultace: 300,- Kč/ 1 hod.
 • zavedení nového zaměstnance: 150,- Kč za zaměstnance
 • měsíční zpracování mezd: 250,- Kč za zaměstnance, 150,- Kč za dohodu o provedení práce
 • roční zúčtování daně z příjmů FO: 150,- Kč za zaměstnance
 • výstup zaměstnance: 150,- Kč za zaměstnance
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech: 50,- Kč za kus
 • zpracování výkazu Vyúčtování daně vybírané srážkou: 500,- Kč za kus
 • zpracování výkazu Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti: 700,- Kč za kus
 • zastupování na úřadech a při kontrolách: 500,- Kč za hodinu
 • Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP : 400,- Kč
 • ostatní služby dle dohody
 • DPH – nulové: 200,- Kč

- ceny jsou uvedeny bez DPH a pouze orientační
- kompletní ceník je k dispozici v kanceláři
- paušální cenu tvoříme přímo na jednotlivé klientyZpět